Et provsti med tænketank, ERFA-grupper og samarbejde på kryds og tværs

Repræsentanter for alle sogne deltager og arbejder i provstiets tænketank med ideer til samarbejde mellem provstiets sogne. Visionsgruppen har blandt andet ført til opretelsen af provstiets skoletjeneste og arrangerer workshops og inspirationsdage for menighedsråd og medarbejdere.

ERFA grupper for medarbejdere, menighedsrådsmedlemmer og præster

Grupper for menighedsrådenenes kasserere, kontaktpersoner og formænd er oprettet, med henblik på erfaringsudveksling og samarbejde. De 30 præster i Glostrup provsti mødes 2-3 gange årligt til provstikonvent - og oftere i mindre konventer, eller til samarbejdsmøder i teams og arbejdsgrupper, fx. i forbindelse med fælles pilgrimsvandringer eller 2. Pinsedags udensdørs fælles gudstjeneste, Pinsesuset.

Provstikonference 2017

Klik på billedet for program