I de fire kommuner Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallenbæk ligger der 13 kirker, 11 sognekirker og 2 fængselskirker, fordelt rundt om i områdets 9 sogne. 

Kirkerne har mere end 30 præster tilknyttet. To hospitalspræster er tilknyttet Glostrup Hospital og Psykiatrisk Center Glostrup. Hospitalspræsterne er samtidig sognepræster ved henholdsvis Glostrup Kirke og Opstandelseskirken. To præster er ansat under Kriminalforsorgen på Anstalten ved Herstedvester og Statsfængslet i Vridsløselille, hvor man inden for murene finder Birkelund Kirke og Holsbjerg Kirke.

9 menighedsråd forvalter kirkeskatten i Glostrup Provsti, der indbetales af knap 70.000 folkekirkemedlemmer.

For mere information om de enkelte kirker - se menuen til venstre.