Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

En grundsten til fællesskab og kulturliv i Glostrup

En grundsten til fællesskab og kulturliv i Glostrup


# Nyheder fra Glostrup Provsti
Udgivelsesdato Udgivet torsdag d. 10. juni 2021, kl. 18:25
En grundsten til fællesskab og kulturliv i Glostrup

En sognegård skal minde os om vores fælles liv, sagde biskop Peter Birch ved grundstensnedlæggelsen for den nye sognegård i Glostrup. Og sognegården er netop tegnet med det formål for øje.

Af Peter Brandt Baumgartner, kommunikationsmedarbejder i Glostrup Provsti

Glad jazzmusik fra det festlige band lød i de rum, som skal blive til Glostrup Kirkes nye sognegård, som denne 9. juni blev fejret ved en kombination af rejsegilde og grundstensnedlæggelse. Lokalerne er stadig under opbygning og grå af beton, men menighedsråd, håndværkere og andre involverede i projektet var inviteret til et festligt sommerarrangement. På talerlisten var blandt andet biskop Peter Birch, provst for Glostrup Provsti, Ove Kollerup, og Glostrup Sogns menighedsrådsformand, Tommy Carlsen. Alle var til stede for at markere denne særlige begivenhed: Den nye sognegård er nu et skridt tættere på at blive til virkelighed.

En kulturel medspiller

Det er en sognegård, som skal danne rammen om nye fællesskaber og nye kulturmuligheder for borgerne. Grundstenen til den nye sognegård blev lagt i den kommende foyer, hvor ovenlyset strømmede ind på de fremmødte. Og samtidig blev der lagt en solid grundsten til et frugtbart samarbejde mellem Glostrup Sogn og Glostrup Kulturforening.

Det er nemlig ambitionen, at sognegården skal være en vigtig kulturel medspiller i Glostrups kulturliv. "Det skal ikke kun være sognets hus. Det skal være borgernes kulturelle hus, der kan rumme alle borgere og lægge lokaler til alle mulige slags møder mellem mennesker", understreger formanden for menighedsrådet Tommy Carlsen. Derfor glæder han sig også til, at lokalerne fyldes af både konfirmander, kirkekaffe og spændende arrangementer. Der skal afholdes koncerter, foredrag og andre kulturtilbud. Der blev lagt vægt på, at de nye flotte lokaler og sale skal være fulde af liv og aktivitet. 

Det er Skala Arkitekter A/S, der har tegnet byggeriet, efter de vandt arkitektkonkurrencen kåret af et enigt dommerpanel. Og nu, hvor byggeriet begynder at tage form, bliver der også lagt særlig vægt på, at sognegården ikke skal stjæle fokus fra den smukke, gamle Glostrup Kirke. Sognegården har et lyst og ukompliceret design, som er givende for det liv og fællesskab, der skal være i sognegården. Rene Nedersee Andersen, som er repræsentant fra Skala Arkitekter, siger om byggeriet: ”Det er vores håb, at sognebyggeriet kan være med til både at skabe basis for nye aktiviteter i sognet og understøtte de, der allerede er. Alt fra babysalmesang til foredragsaftner eller korsang skal kunne finde sig godt til rette i de nye, flotte faciliteter.” Rene Nedersee Andersen fra Skala Arkitekter var til stede ved grundstensnedlæggelsen og understregede sognegårdens høje arkitektoniske kvalitet, som skal være et centrum i Glostrups lokalmiljø.

Sognegården er fællesskabets hus 

For biskop Peter Birch er en sognegård et sted, hvor det kirkelige fællesskab og det folkelige fællesskab mødes og fletter sig sammen. Det er i sognegården, man kan samles på tværs af generationer og grænser, og fællesnævneren er fællesskab, kultur og kulturarv. Under sin tale for de fremmødte sagde Peter Birch: ”Det er vigtigt at have huse, der minder os om vores fælles liv. Jeg håber, at dette hus vil tjene dette formål”. Og hans ønske blev modtaget af klapsalver og glade ansigter. 

Jazzbandet, som var dagens husorkester, spillede næsten op til dans til den salme, som de fremmødte havde fået delt rundt som tekst. Der blev sunget ”I al sin glans nu stråler solen”, og menighedsrådsformand Tommy Carlsen sagde afslutningsvis i sin tale: ”Vi håber også, at solen vil blive ved med at skinne over sognegården”.

Glostrup Sogns sognegård forventes at stå færdig i foråret 2022.

Menighedsrådsformand Tommy Carlsen (t.v.) taler med biskop Peter Birch (t.h)